ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής ΑΠΘ με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΑΠ). Ιδιοκτήτης καταστήματος Γεωργικών Φαρμάκων-Εφοδίων. Ιδρυτικό μέλος της εταιρείας Αγροσήμανση Ο.Ε., όπου παρείχε υπηρεσίες Συμβούλου Πιστοποίησης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών.

Διατέλεσε μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)  & Τοπικού Προγράμματος Αλιείας (ΕΔΤΠ Αλιείας) Ν. Καβάλας, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης-Συνεπώς Περιφέρεια της ΠΕ Καβάλας με θέμα την στήριξη ευαίσθητα κοινωνικών και οικονομικών ομάδων  ΤΟΠΕΚΟ και Αναπληρωτής Πρόεδρος του προγράμματος ΤΟΠΣΑ. Πρόεδρος του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ν. Καβάλας.