ΒΑΚΙΝΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

ΒΑΚΙΝΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ

Ελεύθερη επαγγελματίας, απασχολούμενη σε οικογενειακή επιχείρηση με αντικείμενο ηχητικές καλύψεις και οργάνωση εκδηλώσεων. Ζει μόνιμα στην Κω της Δωδεκανήσου. Οι πολιτικές της επιλογές καθορίζονταν πάντα από το ενδιαφέρον για εκσυγχρονισμό και μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας. Αυτό την οδήγησε στο ΠΑΣΟΚ το 1996 επί Σημίτη, στο οποίο υπήρξε μέλος ΝΕ, ΠΕ, και γραμματέας ΝΕ. Αποχώρησε το 2015 με την λήξη του συνεδρίου. Από τότε είναι ανένταχτη, υποστηρίζοντας κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια.