ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ

Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Παράρτημα Καρδίτσας) και υπεύθυνος του εργαστηρίου «Χημείας Τροφίμων». Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων από το 2010 και έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιτροπών, εκπαιδευτικών ή διοικητικών, του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων, στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα χειρισμού – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, καθώς και στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης σε θέματα νοθείας τροφίμων. Συνεργάζεται, μέσω του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με πλήθος εταιριών σχετικών με τα τρόφιμα σε θέματα ποιότητας, έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, αξιολόγησης προμηθευτών, έρευνας ικανοποίησης πελατών κ.ά. Ασχολείται με θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κυκλικής οικονομίας.