ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ

Γεννήθηκε στη Χίο το 1953. Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο Τμήμα.  Έχει πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις ερευνητή και μέλους ΔΕΠ, Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανικά Δίκτυα Υπολογιστών» και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών. Έχει εκλεγεί Αναπληρωτής Πρόεδρος και Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής. Συνεργαζόμενος ερευνητής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ. Ήταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ποιότητας (2003-2005) για την Ανάπτυξη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αριστίνδην μέλος και συντονιστής  της Περιφερειακής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Έρευνα, Εκπαίδευση και Καινοτομία (2011-2014) και σήμερα μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Διατέλεσε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.