ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ

Δικηγόρος με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics σε θέματα Ανταγωνισμού και Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου.

Εργάζεται ως σύμβουλος στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ομάδα των Πρασίνων ( Greens/EFA).