ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Γεννήθηκε στην Εξοχή Πιερίας και κατοικεί στην Κατερίνη. Το 2002 ίδρυσε τη ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΒΕΚΕ, εξέλιξη της οικογενειακής χοιροτροφικής εκμετάλλευσης. Το 2007 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ και κατασκεύασε σύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος. Το 2011 ξεκίνησε η εκτροφή του αυτόχθονα Ελληνικού μαύρου χοίρου, η οποία αργότερα κατοχυρώθηκε  ως ελληνική ευρεσιτεχνία. Σήμερα ο μαύρος χοίρος Ολύμπου εξάγεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία, Κύπρο, Ρουμανία).