ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Καθηγητής της ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι  απόφοιτος του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ)  και  κάτοχος  Διδακτορικού Διπλώματος  του Πανεπιστημίου  TEMPLE  (Philadelphia, USA).

Διοικητής του ΙΚΑ στην περίοδο 1999-2004 και Πρόεδρος  της  ΑΕΔΑΚ  Ασφαλιστικών  Οργανισμών (2000-2004).

Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής (1993-1999). Διευθύνων Σύμβουλος της Χρηματιστηριακής Β. Ελλάδος (1991-1993). Διετέλεσε  Πρόεδρος της  Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών  Ελλάδος (1993-96).  Πρόεδρος της ασφαλιστικής εταιρίας International Life (2011-2015).

Είναι συγγραφέας 10 βιβλίων και περίπου 50 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.