ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ

Πτυχιούχος Οικονοµικού τµήµατος Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών (1975).

Πτυχιούχος Νοµικού τµήµατος Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών   (1980).

Είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το 1994. Ασχολείται κυρίως µε υποθέσεις εργατικού και διοικητικού δικαίου.

Διετέλεσε: -Ειδικός συνεργάτης του Αν. Πεπονή στο Υπουργείο Βιοµηχανίας (1986-1989) και διευθυντής του πολιτικού του γραφείου διαδοχικά στα Υπουργεία Προεδρίας, Δικαιοσύνης και Βιοµηχανίας (1993-1995).

-Υποδιοικητής της Ελληνικής Τράπεζας Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) (Νοέµβριος 1995- Απρίλιος 2002).

-Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Β’ Περιφερειακού Συµβουλίου Υγείας και Πρόνοιας (ΠΕ.Σ.Υ.Π.) Αττικής (Νοέµβριος 2003 – Μάϊος 2004).

-Υποδιοικητής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Ιούλιος 2010 – Δεκέμβριος 2011)

-Αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ (2012 – Φεβρουάριος 2013)

Μιλάει Αγγλικά