ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

Γεννήθηκε το 1964 στη Θεσσαλονίκη. Διευθυντής στο 1ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, ενταγμένο στο ΑΠΘ. Έχει Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας, Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., Πτυχίο Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης από το Α.Π.Θ., καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. με κατεύθυνση: «Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός». Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών.