ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΥΦΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΥΦΑ

Φοιτήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) και εργαζόμενη στην Αναπτυξιακή του Δήμου Αθηναίων στο Πρόγραμμα Προσωρινής Στέγασης Προσφύγων. Πάντα εργαζόμενη φοιτήτρια έχει εργαστεί συστηματικά στον τομέα του τουρισμού, ενδιαφέρεται  για τα οικονομικά θέματα της χώρας και ασχολείται ιδιαίτερα με την επιχειρηματικότητα των νέων προς το οποίο προσανατολίζεται επαγγελματικά. Παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας που συνδέει το πανεπιστήμιο με το χώρο της αγοράς και της παραγωγής.