ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1970. Είναι πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών εφαρμογών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε τεχνικά έργα (παρακολούθηση και οργάνωση εργοταξίων) και από το 2000 είναι υπάλληλος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι προϊστάμενος του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών του ΕΣΔΑΚ, υπεύθυνος για την ενεργειακή αξιοποίηση του Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων.