ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ο Γιάννης Ραγκούσης γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 1965 στην Αθήνα.
Μεγάλωσε στο Χολαργό.
Αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως Αριστούχος και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ της Μ. Βρετανίας, όπου και απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική Ανάπτυξη.
Παιδιά του, ο Νικόλας, η Ειρήνη και η Βασιλική.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Το 1999, παραιτείται από τη μόνιμη θέση στον ΟΤΕ, προκειμένου να ζήσει μόνιμα στην Πάρο και να ιδρύσει εκεί με τη μέθοδο franchising τη δική του επιχείρηση (Α.Ε.) στο χώρο της εστίασης, στην οποία εργάστηκε μέχρι το 2003 και της οποίας το αντικείμενο καμία σχέση δεν είχε με τον κρατικό προϋπολογισμό και τις κρατικές προμήθειες. Η επαγγελματική δραστηριότητά του αυτή αποτέλεσε για εκείνον μεγάλο σχολείο της πραγματικής οικονομίας και των καθημερινών δύσκολων συνθηκών που επικρατούν σε αυτή.
Τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον ιδιωτικό τομέα του τουρισμού.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Στις 7 Οκτωβρίου 2009, ορκίζεται Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Από το καλοκαίρι του 2010 και μέχρι τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, αναλαμβάνει την ευθύνη του στρατηγικού, πολιτικού και επικοινωνιακού συντονισμού του κυβερνητικού έργου.
7 Νόμοι ετοιμάστηκαν και ψηφίστηκαν κατά τη διάρκεια της 20μηνης θητείας του στο Υπουργείο Εσωτερικών :
Νόμος 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα», ο οποίος κατατέθηκε και ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής τον Δεκέμβριο του 2009.
Κατοχυρώθηκε με αυτόν για πρώτη φορά η απόλυτη αξιοκρατία σε όλες τις μορφές προσλήψεων του Δημοσίου. Όλες οι προσλήψεις, ακόμη και όσες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον ιδρυτικό νόμο του ΑΣΕΠ 2190/94, πέρασαν στην απόλυτη δικαιοδοσία της ανεξάρτητης αρχής. Από τη Βουλή και την Προεδρία της Δημοκρατίας έως την Εκκλησία της Ελλάδος, οι πάσης φύσεως προσλήψεις υπήχθησαν για πρώτη φορά υποχρεωτικά στο ΑΣΕΠ. Επίσης, σταμάτησε η μονιμοποίηση των συμβασιούχων μέσω της κατάργησης της περιβόητης μεθόδου της “προσαύξησης της μοριοδότησης” που στην πραγματικότητα είχε εξουδετερώσει το ΑΣΕΠ αμέσως μετά την ίδρυσή του.
Παράλληλα, τερματίστηκε το πελατειακό καθεστώς των «stage», το οποίο κρατούσε σε ομηρεία τη νέα γενιά και προσέβαλε την αξιοπρέπειά της. Η ψήφιση και η εφαρμογή του Νόμου 3812 είχε ως αποτέλεσμα το ΑΣΕΠ να αναφέρει στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2010: «Το 2010 υπήρξε έτος-σταθμός, γιατί σήμανε την έναρξη εφαρμογής του βασικού νόμου 3812/2009, με τον οποίο υπήχθησαν όλες οι διαδικασίες πρόσληψης στο ΑΣΕΠ…».
– Νόμος 3861/ 2010, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις».
Η ριζική αυτή μεταρρύθμιση διαφάνειας στο κράτος αναγνωρίζεται διεθνώς και φέρνει την Ελλάδα στην παγκόσμια πρωτοπορία, αφού τέτοιο νομικό καθεστώς διαυγούς διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων και του δημόσιου χρήματος δεν συναντάται σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου, καθώς και σε κανένα διεθνή οργανισμό.
Η μεγάλη καινοτομία του νόμου αυτού -χάρη στην οποία πέτυχε τους στόχους του- δεν είναι ότι προβλέπει απλώς την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των αποφάσεων του κράτους στο Διαδίκτυο, αλλά ότι ορίζει πως καμία κρατική απόφαση δεν θα μπορεί να εκτελεστεί χωρίς προκαταβολική δημοσιοποίησή της μέσω Διαδικτύου.
Μέχρι σήμερα, έχουν αναρτηθεί και παραμένουν στο Διαδίκτυο πάνω από 23 εκατομμύρια κρατικές αποφάσεις από 4.544 φορείς, με τις οποίες λόγω της προκαταβολικής δημοσιοποίησής τους και του συνεπαγόμενου διαρκούς δημόσιου ελέγχου επ’ αυτών, έχει επιτευχθεί ένα ανυπολόγιστο δημοσιονομικό όφελος.
Νόμος 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”», με το οποίο επαναθεμελιώθηκε ηθικά, λειτουργικά, θεσμικά και οικονομικά η Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και η Αποκεντρωμένη κρατική Διοίκηση. Εξαντλώντας τα περιθώρια του Συντάγματος, μεταφέρθηκαν πρωτοφανείς εξουσίες από το κέντρο στις τοπικές κοινωνίες, όπως το ΕΣΠΑ, συγκροτώντας νέους ισχυρούς δήμους και για πρώτη φορά τις αιρετές περιφέρειες.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πράξη εμπιστοσύνης της ελληνικής πολιτείας προς τις τοπικές κοινωνίες και τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες που αυτές διαθέτουν.
Συγκροτήθηκαν 7 Αποκεντρωμένες κρατικές Διοικήσεις στη θέση των 13 κρατικών Περιφερειών που υπήρχαν.
Ιδρύθηκαν 13 αιρετές Περιφέρειες οι οποίες αντικατέστησαν τις 73 Νομαρχίες και Επαρχεία που λειτουργούσαν.
Μετά από συγχώνευση και κατάργηση των 1034 Δήμων, αλλά και Κοινοτήτων που είχαν διατηρηθεί, δημιουργήθηκαν 325 ισχυροί Δήμοι, οι οποίοι οριοθετήθηκαν με αντικειμενικά, χωροταξικά, αναπτυξιακά και κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αρθούν όλες οι αδικαιολόγητες και ευνοιοκρατικές οριοθετήσεις και διαφοροποιήσεις Δήμων, που υπήρχαν σε ομοειδείς κατά τα άλλα περιπτώσεις.
Παράλληλα, καταργήθηκαν 4500 δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά το 1996 και οι οποίες λειτουργούσαν χωρίς προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με τον «Καλλικράτη» όλες οι δαπάνες της αυτοδιοίκησης και των δημοτικών επιχειρήσεων, πριν πραγματοποιηθούν ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη, συγκεκριμένα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όλες οι προσλήψεις διεξάγονται με την ευθύνη του ΑΣΕΠ, καθώς και όλες οι αποφάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια» στο Διαδίκτυο για να μπορούν να είναι εκτελεστές.
Το δημοσιονομικό όφελος, μόνο στο αρχικό στάδιο, ξεπέρασε το 1,2 δις ευρώ, με αποτέλεσμα η Αυτοδιοίκηση να μην αναφέρεται πλέον, όπως συνέβαινε μέχρι το 2010, ως μία εκ των βασικών πηγών παραγωγής δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με την εθνικολογιστική προσέγγιση, όπως αυτή αποτυπώνεται στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η αυτοδιοίκηση όλα τα χρόνια πριν την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη δημιουργούσε συνεχώς δημοσιονομικά ελλείμματα-που το 2010 ανήλθαν στο ύψος των 550 εκατομμυρίων ευρώ- σύμφωνα με όλους τους μετέπειτα προϋπολογισμούς παράγει μόνον πλεόνασμα.
Νόμος 3870/2010, «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», με τον οποίο καταργήθηκαν για πρώτη φορά οι ανώνυμες πηγές χρηματοδότησης, ανώνυμα κουπόνια και επιβλήθηκε η υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των εσόδων και δαπανών των υποψηφίων. Ο Νόμος αυτός εφαρμόστηκε υποδειγματικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010. Σε όσους συνδυασμούς τον παραβίασαν, επιβλήθηκαν ποινές και κυρώσεις από την ανεξάρτητη επιτροπή ανωτάτων δικαστικών που προβλέφθηκε και συγκροτήθηκε. Το 2014, με μία απαράδεκτη θερινή τροπολογία της τότε Κυβέρνησης, ακυρώθηκαν οι ποινές που είχαν επιβληθεί σε υποψηφίους, μεταξύ των οποίων και στον σημερινό αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ.Άδωνι Γεωργιάδη.
Νόμος 3839/2010, «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», με τον οποίο έγινε για πρώτη φορά ένα πραγματικό άλμα προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας της Δημόσιας Διοίκησης. Αναδείχθηκε η πρώτη γενιά-στην ιστορία του ελληνικού κράτους- αξιοκρατικά επιλεγμένων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.
Συγκροτήθηκε Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων από 4 μέλη του ΑΣΕΠ και ένας 1 μέλος του Συνηγόρου του Πολίτη με σκοπό την αξιοκρατική και αποκομματικοποιημένη αξιολόγηση και προαγωγή διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, χωρίς τη συμμετοχή συνδικαλιστικών εκπροσώπων στα όργανα επιλογής.
Επίσης, με τον συγκεκριμένο νόμο, προβλέφθηκε για πρώτη φορά η πραγματοποίηση και γραπτού διαγωνισμού υπό την ευθύνη του ΑΣΕΠ, για την προαγωγή διευθυντικών στελεχών.
Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ και την Ετήσια Έκθεσή του για το 2010, το έτος αυτό υπήρξε έτος-σταθμός λόγω του καθοριστικού ρόλου που ανατέθηκε στο ΑΣΕΠ στο πλαίσιο του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εναντίον της ψήφισης του συγκεκριμένου νόμου εκδηλώθηκε μόνον μία απεργιακή κινητοποίηση και αυτή προήλθε αποκλειστικά από το συνδικάτο των εφοριακών.
Ο Νόμος αυτός καταργήθηκε το 2014 επί Υπουργείας Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος με δικό του Νόμο, επανέφερε τον μεταπολιτευτικό κομματισμό και την αναξιοκρατία στην αξιολόγηση και τις προαγωγές προϊσταμένων στο δημόσιο.
Νόμος 3979/2011, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» . Πρόκειται για τον ιδρυτικό νόμο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα που έδωσε για πρώτη φορά νομική υπόσταση στο ηλεκτρονικό έγγραφο καθώς και την ηλεκτρονική υπογραφή και με τον οποίο, βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου που είχε εκπονηθεί, μπορούσε ήδη να έχει συντελεστεί το προγραμματισμένο πέρασμα της Δημόσιας Διοίκησης στην ψηφιακή εποχή, δηλαδή την μετά-ΚΕΠ εποχή, που ισοδυναμεί με την πλήρη απογραφειοκρατικοποίηση.
Αξίζει να διαβάσετε το νόμο που μετά τον ανασχηματισμό του Ιουνίου του 2011 και μέχρι σήμερα έχει μείνει κυριολεκτικά στο συρτάρι, ενώ ψηφίστηκε τον Μάιο του 2011.
Δεν θα μπορείτε να πιστέψετε ότι έχει ήδη νομοθετηθεί το δικαίωμα πολιτών κι επιχειρήσεων να συναλλάσσονται καθολοκληρίαν με το κράτος από τον υπολογιστή του σπιτιού τους ή του γραφείου τους.
Νόμος 3838/ 2010, «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» , με τον οποίο εξυγιάνθηκε πλήρως το απαράδεκτο, αδιαφανές, πελατειακό καθεστώς απονομής της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς που πολλές φορές δεν γνώριζαν καν την ελληνική γλώσσα, το οποίο επικρατούσε επί χρόνια.
Επίσης, εισήχθησαν αντικειμενικές διαδικασίες, με τις οποίες μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια τα παιδιά μόνο νομίμων μεταναστών, που είναι στην πραγματικότητα πια όχι 2ης αλλά 3ης γενιάς (δηλαδή παιδιά που ζουν νόμιμα και γεννήθηκαν στην Ελλάδα όχι μόνον αυτά αλλά ΚΑΙ οι γονείς τους), ενώ παράλληλα δόθηκε και το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές σε όσους ομογενείς και μετανάστες διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.
Καμία νομιμοποίηση αλλοδαπού χωρίς χαρτιά δεν πραγματοποιήθηκε, ακόμη και όταν χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί η πολυήμερη απεργία πείνας στην Υπατία.
Παρά τις ακραίες και ακροδεξιές φωνές και αντιδράσεις περί δήθεν κινδύνου αλλοίωσης του έθνους, ένα σχεδόν χρόνο μετά την ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου 3838, και ενώ το 2009, πριν το συγκεκριμένο νόμο, ο αριθμός των εκδοθεισών αποφάσεων πολιτογράφησης άγγιξε τις 13.000 όπως και τα τελευταία χρόνια, το 2010 ο αριθμός αυτός περιορίστηκε σε 6.537 και έως και το Νοέμβριο του 2011 σε 5.863 εκδοθείσες αποφάσεις πολιτογράφησης.
Όσον αφορά στη δυνατότητα συμμετοχής στις Δημοτικές Εκλογές, ο αριθμός αυτών που ζήτησαν να ψηφίσουν τελικά δεν ήταν μεγαλύτερος από 13.000, ενώ περίπου 2.650 παιδιά 2ης και 3ης γενιάς πήραν την ελληνική ιθαγένεια.
– Θέσπιση των 40 ωρών εργασίας στο Δημόσιο. Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και αύξησης της παραγωγικότητας στο Δημόσιο, εξισώθηκαν οι ώρες εργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Νόμος 3979/ Άρθρο 41). Σημειώνεται ότι οι 37,5 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, μόνο όμως για τον Δημόσιο Τομέα, καθιερώθηκαν από την κυβέρνηση του Γ. Ράλλη, τον Μάιο του 1981.
– Θεσμοθέτηση της ταυτόχρονης διεξαγωγής των Ευρωεκλογών και των Δημοτικών – Περιφερειακών εκλογών, που για πρώτη φορά διεξήχθησαν ταυτόχρονα το 2014 (Νόμος 3852/ Άρθρο 9).
– Καθιέρωση πενταετούς θητείας για τις Δημοτικές και Περιφερειακές αρχές, από το 2014 (Νόμος 3852/ Άρθρο 9 και Άρθρο 114).
– Άνοιγμα του Εθνικού Τυπογραφείου στους πολίτες, με την καθιέρωση της δωρεάν και ελεύθερης πρόσβασης στα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης –ΦΕΚ- (Νόμος 3861/ Άρθρο 7).
– Δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο του πόθεν έσχες των Βουλευτών που θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 3979.
– Απογραφή τον Ιούλιο του 2010 των μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο υπαλλήλων, με την οποία αποκτήθηκε για πρώτη φορά πραγματική εικόνα του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα (μετά από συνεργασία και νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠ.ΟΙΚ.). Απεγράφησαν συνολικά 768.009 μισθοδοτούμενοι έως τις 31 Ιουλίου 2010.
– Μείωση, μέχρι τον Ιούνιο του 2011, του συνολικού αριθμού δημοσίων υπαλλήλων κατά περίπου 130.000, ενώ διαχρονικά ο αριθμός αυτός αύξανε.
Η μείωση αυτή επιτεύχθηκε με τον περιορισμό των συμβασιούχων κατά 75.000 περίπου, την κατάργηση των stage, τη μείωση χιλιάδων αμειβομένων στελεχών της Αυτοδιοίκησης λόγω «Καλλικράτη».
Επίσης, και πέραν του χώρου της Αυτοδιοίκησης που προαναφέρθηκε, από τους ελάχιστους φορείς που το Υπουργείο Εσωτερικών είχε στην εποπτεία του, καταργήθηκαν το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου και το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.).

Η δράση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) κατά το έτος 2010, εγκρίθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του ΣΕΕΔ 1.030 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων, ολοκληρώθηκαν 33 προκαταρκτικές εξετάσεις μετά από Εισαγγελικές παραγγελίες και 7 ένορκες διοικητικές εξετάσεις (Ε.Δ.Ε.) των οποίων τα πορίσματα ενσωματώθηκαν στις αντίστοιχες εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου.
Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολεοδομικές υπηρεσίες, σε δασικές υπηρεσίες, σε κληροδοτήματα, σε φορείς Παιδείας, σε οργανισμούς Υγείας- ΙΚΑ, καθώς και σε πολλούς άλλους φορείς που ανήκουν σε Υπουργεία και στην Αυτοδιοίκηση.

– Εκπονήθηκε εθνικό σχέδιο δράσης για την παύση λειτουργίας και το κλείσιμο των ΧΑΔΑ, αποτέλεσμα του οποίου ήταν το κλείσιμο τους πρώτους μήνες του 2011, ήδη 141 από τους 249 Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) που ήταν εν λειτουργία το Νοέμβριο του 2010.
Χάρη στην πρόοδο που επιτεύχθηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2011, ανεστάλη η διαδικασία που επρόκειτο να κινηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της διατήρησης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).
Η αδικαιολόγητη ματαίωση του έργου στην Κερατέα προκάλεσε το πρώτο σε μια σειρά από αδιέξοδα με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη στη συνέχεια η χώρα, καθώς και επέτεινε την αδυναμία να επιλυθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Αττική.
Με βάση το άρθρο 61 του νόμου 3979/2011, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα των Δήμων, να μπορούν εναλλακτικά να αναθέτουν την αποκομιδή των απορριμμάτων τους σε ιδιώτες, προκειμένου οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να παρέχονται με τον πληρέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο στους Δημότες τους.

Υπουργική Απόφαση για την καθιέρωση ανωτάτου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων (1.600 και 1.400 cc), η οποία και τέθηκε σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2009. Μάλιστα, η απόφαση αυτή ήταν η πρώτη κανονιστική πράξη Κυβέρνησης με τη μορφή Υπουργικής Απόφασης, που τέθηκε για πρώτη φορά σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Εκτός από το νομοθετικό έργο που πραγματοποιήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή είχαν ετοιμαστεί, παράλληλα, ολοκληρωμένα προσχέδια νόμων για:
• Ένα νέο εκλογικό νόμο, με βάση το μοντέλο των μονοεδρικών περιφερειών, που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο εκλογής των βουλευτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανανέωση της πολιτικής. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό το κόστος του προεκλογικού αγώνα και να ενισχύσει, έτσι, την αυτονομία της πολιτικής.
• Ένα νέο πειθαρχικό δίκαιο, μετά από 50 (πενήντα) χρόνια, με το οποίο μπαίνει τέλος στην ατιμωρησία στο Δημόσιο. Με το νέο πειθαρχικό, για πρώτη φορά, προστατεύεται, με κάθε τρόπο, το κύρος όλων των έντιμων και ευσυνείδητων δημοσίων υπαλλήλων και τιμάται η ακεραιότητα τους, ενώ τιμωρούνται αποτελεσματικά οι επίορκοι, εκείνοι που αμαυρώνουν- έως και σήμερα ατιμώρητα- την εικόνα όλων, απαξιώνοντας τη δημόσια διοίκηση στο σύνολό της. Προβλέφθηκαν αυστηρές οικονομικές κυρώσεις ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση και για πρώτη φορά ορίστηκαν ως πειθαρχικά αδικήματα αποτρόπαιες πράξεις που μπορεί να προέρχονται από δημόσιους λειτουργούς, όπως ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων, ναρκωτικά κ.ά.
• Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τα οικονομικά των κομμάτων που διασφαλίζει τη διαφάνεια στη χρηματοδότησή τους και τον αποτελεσματικό από ανεξάρτητα όργανα έλεγχο των οικονομικών τους και επιφέρει 75 πραγματικά ριζικές αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και του πόθεν έσχες των πολιτικών. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι με την υπερψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, η Ελλάδα θα πάψει να συγκαταλέγεται παγκοσμίως ανάμεσα στα κράτη εκείνα των οποίων το πολιτικό σύστημα θεωρείται αδιαφανές και διεφθαρμένο.
• Τέλος, στα μέσα του 2010, ανατέθηκε στον ΟΟΣΑ η πολύ σημαντική μελέτη με την οποία ξεκίνησε «ο Καλλικράτης στο κεντρικό κράτος» προκειμένου να καταστεί εφικτή η ριζική αναμόρφωσή του προς ένα επιτελικό κράτος, ενώ επίσης προωθήθηκε και η εκπόνηση της «λευκής βίβλου» για την αναμόρφωση του κράτους. Τον Ιανουάριο του 2011, συγκροτήθηκαν 16 ομάδες καταγραφής και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης της Δημόσιας Διοίκησης, μία σε κάθε Υπουργείο, καθώς και στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, οι οποίες, μέχρι τις αρχές Ιουλίου, συγκέντρωσαν όλα τα στοιχεία, τα οποία αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για την προαναφερόμενη μελέτη του ΟΟΣΑ.

Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Από τον Ιούνιο του 2011, σε εφαρμογή του νόμου 3919 που είχε ήδη ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2011, προχώρησε η ετοιμασία ενός κρίσιμου για την ανάπτυξη- νομοσχεδίου για την πραγματική απελευθέρωση των επαγγελμάτων στις οδικές μεταφορές (φορτηγά – ταξί), με το οποίο θα τερματιζόταν το καθεστώς της φοροδιαφυγής και της μαύρης οικονομίας που μόνο τα τελευταία 10 χρόνια είχε ανέλθει στα 4 δις €.
Με το νομοσχέδιο αυτό είχε προβλεφθεί:
Πρώτον, η έκδοση, κατά το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του νόμου, νέων αδειών ταξί έως 30% επιπλέον των υφισταμένων, στο πλαίσιο συγκεκριμένων κανόνων που τίθενται και οι οποίοι αποκλείουν το ανεξέλεγκτο άνοιγμα του επαγγέλματος.
Δεύτερον, η πάταξη της μαύρης παραοικονομίας και φοροδιαφυγής στον χώρο αυτό,
Τρίτον, η απελευθέρωση των ταξί ειδικών μισθώσεων (τουριστικά εννιαθέσια ταξί, ταξί χωρίς ταξίμετρο )
Τέταρτον, η πλήρης και πραγματική απελευθέρωση των εμπορευματικών μεταφορών (φορτηγών) από 1η Ιανουαρίου του 2012.
Υπογραμμίζεται ότι η επιλογή της 2ας Ιουλίου 2011, ως ημερομηνία μετά την οποία έπρεπε να ανοίξουν πλήρως όλα τα επαγγέλματα, δηλαδή στην αρχή του καλοκαιριού, δεν ήταν απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, αλλά ρητή διάταξη του νόμου 3919, ο οποίος είχε ψηφιστεί από τον Μάρτιο του 2011.
Το Νομοσχέδιο αυτό λίγο πριν την ψήφισή του από τη Βουλή, αποσύρθηκε από τον Υπουργό της Κυβέρνησης Παπαδήμου, κ.Μ.Βορίδη.

Τον Νοέμβριο του 2011, αναλαμβάνει Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Αρνήθηκε την πρόταση να αναλάβει την αρμοδιότητα των εξοπλισμών και αντί αυτής ζήτησε και άσκησε την αρμοδιότητα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων.
Επί Υπουργίας του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιάννη Ραγκούση έγινε μια πραγματική προσπάθεια να αποκατασταθούν χρόνιες αδικίες για το προσωπικό.
Την 27-4-2012, με την υπ΄ αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 απόφασή του, μετά από δημόσια διαβούλευση καθώς και υιοθετώντας αρκετές από τις προτάσεις της (νυν) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (τέως ΣΥΣΜΕΔ), θέσπισε ένα αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα μεταθέσεων βάζοντας τουλάχιστον τη βάση για ενδεχόμενες μελλοντικές αλλαγές προς θετικότερη κατεύθυνση. Παρολαυτά η απόφαση αυτή ποτέ δεν εφαρμόσθηκε καθόσον οι επόμενες πολιτικές ηγεσίες ανέστειλαν την εφαρμογή της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΕΡΓΟ
Αφού εκλέχθηκε Πρόεδρος του συλλόγου φοιτητών του Οικονομικού τμήματος, στη συνέχεια εκπροσώπησε την ΠΑΣΠ στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΦΕΑΠΘ την περίοδο 1986-1988, ενώ ήταν επικεφαλής της ΠΑΣΠ στο κεντρικό συμβούλιο της ΕΦΕΕ την περίοδο 1991-1992
Την ίδια χρονιά ανέλαβε καθήκοντα Γραμματέα της ΠΑΣΠ ΑΕΙ, χρονιά κατά την οποία η ΠΑΣΠ πέτυχε τον στόχο της, δηλαδή να φτάσει «ψηλά όσο ποτέ».
Εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1994-1996, που ήταν και η τελευταία του Α. Παπανδρέου.

Το 2002, συγκροτεί, μαζί με σημαντικά στελέχη της τοπικής κοινωνίας της Πάρου, προερχόμενα από την κεντροδεξιά έως την κεντροαριστερά, τον ανεξάρτητο συνδυασμό «Ενότητα για το Μέλλον».
Εκλέγεται και τις δύο φορές από την πρώτη Κυριακή Δήμαρχος Πάρου με ποσοστό 55% το 2002 και με ποσοστό 68% το 2006.

Μετά το 2007 αναλαμβάνει Εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τον Μάρτιο του 2008 εκλέγεται Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση του κόμματος , σε μια χρονική περίοδο που το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο και δύσκολο σημείο, δημοσκοπικά πίσω και από τον Σύριζα.

Τίθεται επικεφαλής του νικηφόρου προεκλογικού αγώνα στις Ευρωεκλογές του 2009 και στις Εθνικές εκλογές της ίδιας χρονιάς. Παρά την επιθυμία του, να είναι υποψήφιος με σταυρό στις εθνικές εκλογές του 2009, τοποθετείται εντέλει επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

-Τον Μάιο του 2016, με πολίτες από όλη την Ελλάδα ίδρυσε την πολιτική πρωτοβουλία “με την επόμενη Ελλάδα”, epomeniellada.gr