ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΣΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΣΤΟΣ

Σύμβουλος ψηφιακής στρατηγικής με εξειδίκευση στη διοίκηση έργων και την οργανωσιακή αλλαγή. Με εμπειρία σε εταιρείες υπηρεσίων marketing technology (DDB Worldwide, Publicis.Sapient), έχει συμβουλέψει πολυεθνικές σε διάφορους κλάδους (αυτοκινήτου, ταχείας κατανάλωσης, τραπεζικής, τηλεπικοινωνιών, βαριάς βιομηχανίας) και χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία). Επίσης, έχει θητεύσει σύμβουλος του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας για θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης την περίοδο 2009-2012. Σήμερα, είναι υπεύθυνος  ψηφιακής καινοτομίας για την ευρωπαϊκή αγορά στην ArcelorMittal με βάση το Λουξεμβούργο και ικανοποιεί τις θεωρητικές του αναζητήσεις παρακολουθώντας το διεθνές πρόγραμμα MBA του Imperial College London. Έχει δύο παιδιά.