ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΤΣΕΡΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΤΣΕΡΗΣ

Ο Γιάννης Δατσέρης είναι Πυρηνικός Ιατρός, Συντονιστής Διευθυντής του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής και Μονάδας PETCT στον «Ευαγγελισμό» (2002-) καθώς και Τομεάρχης των Εργαστηρίων του συγκροτήματος «Ευαγγελισμός-Πολυκλινική-Οφθαλμιατρείο Αθηνών» (2013-). Είναι Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991), έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στις Ιατρικές Σχολές St. Bartholomew’s και University College London του Λονδίνου(1991-1993) όπου και έχει μετεκπαιδευθεί στην Ποζιτρονική Τομογραφία (2005).Έχει εκδώσει ένα επιστημονικό σύγγραμμα, έχει συγγράψει 5 κεφάλαια σε διεθνή ιατρικά βιβλία και 3 σε Ελληνικά. Έχει δημοσιεύσει 42 πρότυπες μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 17 σε Ελληνικά. Έχει προβεί σε 327 ανακοινώσεις σε Συνέδρια διαφόρων ειδικοτήτων της Ιατρικής.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος των φοιτητών Ιατρικής (1977-1978) και του συνόλου των σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΑΠΘ)( 1978-1980), Σύμβουλος σε θέματα Υγείας στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1987-1991) , μέλος της Διοίκησης της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (1999-2005), Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και Πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρικής Εκπαίδευσης (2010-2016) . Εκλέχτηκε δύο φορές στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ (1996, 1999).
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1956, είναι παντρεμένος και έχει ένα γιό.