ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

Απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Δημόσια Υγεία της ΕΣΔΥ. Έχει 25ετή επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση μονάδων υγείας, στη διαχείριση προγραμμάτων στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διατέλεσε Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ν.Φθιώτιδας, Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λαμιέων, Αντιπρόεδρος του Γ.Ν.  Λαμίας, Πρόεδρος του ΠΕΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, του Γ’ΠΕΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΑΕΜΥ ΑΕ. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Λαμία.