ΦΑΝΗ ΤΣΙΚΡΙΚΤΣΗ

ΦΑΝΗ ΤΣΙΚΡΙΚΤΣΗ

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1989 εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ως υπεύθυνη εξαγωγών σε βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων και ως διευθυντικό στέλεχος σε διαφημιστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.