ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ

Γεννήθηκε το 1954. Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε ως Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Εθνικής ΑΕΕΓΑ (1997-2008). Διετέλεσε μέλος Δ.Σ. της Εθνικής ΑΕΕΓΑ (1989-1995) και Πρόεδρος του Δ.Σ. Συλλόγου Εθνικής ΑΕΕΓΑ (1989-1993). Είναι μέλος της Επιτροπής Ζωής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Εισηγητής σεμιναρίων για θέματα Πωλήσεων, Marketing και Επικοινωνίας.