ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ

Δάσκαλος, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου στο Αίγιο από το 2002 μέχρι και σήμερα. Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αιγιαλείας και  Πρόεδρός του για 14 έτη. Εκλεγμένος αντιπρόσωπος στις Συνελεύσεις της ΔΟΕ, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας Αχαΐας, Πρόεδρος στη  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας και μέλος σε Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας. Υπήρξε τακτικό αιρετό μέλος στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε  Δ. Ελλάδας και τακτικό αιρετό μέλος στο Π.Υ.Σ.Π.Ε Αχαΐας. Έχει συμμετάσχει ιδρυτικά στην Πρωτοβουλία Πολιτών για την ανασυγκρότηση του Δημοκρατικού χώρου.