ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του ΑΠΘ. Είναι οικονομικός σύμβουλος και σύμβουλος ανάπτυξης εταιριών. Εργάστηκε ως καθηγητής λογιστικής σε ιδιωτικές σχολές, ελεγκτής σε ιδιωτικές εταιρίες και εσωτερικός ελεγκτής σε δημόσια νοσοκομεία. Διετέλεσε μέλος Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου στην ΕΥΑΘ ΑΕ. Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (2013-2016). Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.