ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΕΛΑΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΕΛΑΡΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1967. Απόφοιτος Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. Μαχόμενος Δικηγόρος από το 1994 . Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Τμήματος Νομικής ΔΠΘ  “Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης”. Νομικός Σύμβουλος Δήμου Καβάλας. Υποψήφιος Βουλευτής Καβάλας τα έτη 2009 (ΠΑΣΟΚ) και 2015 (ΔΗ.ΣΥ.). Έγγαμος, πατέρας τριών παιδιών.