ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ

Γεννήθηκε στη Λαμία. Είναι πτυχιούχος των τμημάτων Ιστορίας- Αρχαιολογίας και Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,  κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδάκτωρ του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάστηκε στον χώρο της εκπαίδευσης και διετέλεσε στέλεχος στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και Σύμβουλος Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Υπήρξε Ειδικός Σύμβουλος του Υφυπουργού Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Είναι μέλος του Διοικητικού Επιμελητηρίου του ΟΠΕΚ και της Εταιρίας Πολιτικής Επιστήμης και του Μητρώου ΚΔΠ του ΕΚΔΔΑ

Σήμερα εργάζεται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.