ΑΝΝΑ ΒΙΕΡΡOY

ΑΝΝΑ ΒΙΕΡΡOY

Σπούδασε Οικονομικά στην Ανωτάτη Βιομηχανική ΣχολήΠειραιά (Α.Β.Σ.Π) και είναι απόφοιτος του Χρηματοοικονομικού Τμήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ). Εργάστηκε στην Εθνική Ασφαλιστική σε θέσεις ευθύνης (1983-2009). Στο διάστημα 1999 – 2004 διετέλεσε Διευθύντρια του Γραφείου του Διοικητή Ι.Κ.Α.