ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΓΓΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΓΓΑΣ

Γεννήθηκε στο Ψάρι Κορινθίας το 1991 και τελείωσε το Γενικό Λύκειο Νεμέας το 2009. Αποφοίτησε από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας στα ΤΕΙ Αθήνας το 2015 και στη συνέχεια απέκτησε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Υγιεινολόγου Τ.Ε.

Εργάστηκε ως ασκούμενος επόπτης δημόσιας υγείας στην Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» και στη συνέχεια στο Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ), στο Τμήμα Διαχείρισης και Ελέγχου Εσωτερικών Δαπανών.

Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια σε θέματα  Υγιεινής και Ασφάλειας εργασιακών και ακαδημαϊκών χώρων και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα πανελλήνια συνέδρια Δημόσιας Υγείας, Ιατρικής Εργασιακού περιβάλλοντος, Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας κ.α.