Δελτίο Τύπου – Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Το οξύτατο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων πρέπει να λυθεί με δικαιοσύνη κι όχι να γίνει πεδίο άσκησης ενός νεολαϊκισμού και νεοκρατισμού.

Όλες οι κατηγορίες δανείων παρουσιάζουν κοινά προβλήματα:

Πρώτον, υπάρχουν δανειολήπτες που δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν λόγω της συνεχούς και μακρόχρονης οικονομικής ύφεσης, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που, ενώ έχουν τη δυνατότητα, αποφεύγουν να το κάνουν, εκμεταλλευόμενοι τη διαρκή αδυναμία αντιμετώπισης του θέματος.

Δεύτερον, οι τράπεζες έχουν υποστεί μια δραματική απομείωση των ενυπόθηκων εγγυήσεων. Για να υπάρχει ελπίδα επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας πρέπει να βρεθεί τρόπος να απoμειωθούν τα δάνεια των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Το μείζον ερώτημα είναι ποια είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος για να γίνει αυτό. Σε αντίθεση με τις ατελέσφορες λύσεις που έχουν συζητηθεί στα επτά χρόνια των Μνημονίων, προτείναμε στην εκδήλωση της Ώρας Αποφάσεων στην Αθήνα την περασμένη Τετάρτη,  μια σειρά από λύσεις, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες στηρίζονται στην οικονομική λογική και διαθέτουν μια εγγενή ευελιξία, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στους κύριους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Συστατικά της λύσης :

  1. Αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας. Ισλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία.
  2. Καμμία λύση δεν μπορεί να οδηγεί τα βάρη των κόκκινων δανείων στις πλάτες των φορολογουμένων, οδηγώντας σε επιπλέον φόρους για τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους νέους, τους συνταξιούχους, αλλά και τους συνεπείς επιχειρηματίες.
  3. Η κρατικοποίηση των κόκκινων δανείων, που ουσιαστικά προτάθηκε χθες δημοσίως μέσα από τη σύσταση κρατικού Ταμείου Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, πέρα από εντελώς ανέφικτη και μη ρεαλιστική, γυρίζει τη χώρα σε πρακτικές της δεκαετίας του ’70 και του ’80. Αυξάνει το δημόσιο χρέος, μεταφέροντας το πρόβλημα των ανήθικων επιχειρηματιών και τραπεζιτών του παρασιτισμού, αλλά και των συστηματικών μπαταχτσήδων, στις πλάτες του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή των δυσβάσταχτα φορολογουμένων πολιτών και των υγιών επιχειρήσεων.

Η πρόταση για σύσταση Ταμείου Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων συνιστά την επιβλαβή εκδοχή του κρατικοδίαιτου συντηρητισμού για την κοινωνία και την οικονομία καθώς αποτελεί μέρος των πρακτικών  που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και τον ελληνικό λαό στα μνημόνια.

  1. Η ουσία της ενδεδειγμένης πρότασης πρέπει να είναι ότι το τμήμα των κόκκινων δανείων που δεν εξυπηρετούνται ή εμφανίζουν σοβαρές δυσκολίες να εξυπηρετηθούν, να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Με τον χειρισμό των κόκκινων δανείων πρέπει να δημιουργούνται σοβαρές διευκολύνσεις σε συνδυασμό με σημαντικά  κίνητρα σε όλους να ενεργοποιηθούν και να αυξήσουν τα εισοδήματά τους ώστε αυτό να συμβάλλει στην ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι όποιο νοικοκυριό ή επιχείρηση δηλώνει στην εφορία αυξημένο εισόδημα σε κάποιο ποσοστό σε σχέση με πριν, να διαγράφεται από το δάνειό του στην τράπεζα ένα ποσοστό σε κάποια αναλογία, και μέχρι του ποσού της πραγματικής αξίας των ενυπόθηκων εγγυήσεων.

Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, το ποσοστό της διαγραφής να είναι μεγαλύτερο , ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της οικονομίας

Ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, η πρόταση βασίζεται στην εκδήλωση της πρόθεσης του δανειολήπτη να εξυπηρετήσει τις δόσεις του δανείου με μικρότερα ποσά που συνδέονται με την παρούσα χαμηλή εμπορική αξία του ακινήτου  και στο τέλος μιας περιόδου θα ανταμείβεται με μερική απομείωση  του δανείου. Η πρόταση έχει ως εξής :

  • Ρεαλιστική εκτίμηση της σημερινής αξίας του ακινήτου του δανείου (υπέγγυου ή προσημειωμένου). Π.χ. εάν η αξία του ακινήτου που αγοράστηκε με δάνειο ήταν 150.000 € και τώρα είναι 80.000 €, το ποσό που θα ρυθμιστεί θα έχει ως βάση την σημερινή αξία των 80.000 €.
  • Ρεαλιστική εκτίμηση του μηνιαίου ποσού που ο  οφειλέτης  μπορεί να διαθέσει σήμερα ως δόση αποπληρωμής του παραπάνω ποσού, δηλαδή της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου.
  • Άτοκο πάγωμα της διαφοράς μεταξύ της εκτιμηθείσης σημερινής αξίας και του ποσού του δανείου για μια 10ετία.
  • Επανεκτίμηση στο τέλος της 10ετίας – ή οποτεδήποτε  συντρέξουν  ουσιώδεις μεταβολές της αξίας  του ακινήτου σε συνδυασμό πάντα με τη δυνατότητα του δανειολήπτη για το ύψος της μηνιαίας δόσης αποπληρωμής.

Οι προτεινόμενες λύσεις για τα κόκκινα δάνεια βασίζονται στην οικονομική ανάλυση και δημιουργούν μια αντικειμενικά δίκαιη μεταχείριση των δανειοληπτών από τις τράπεζες, ενώ οι ίδιες οι τράπεζες δεν χρειάζονται ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των στελεχών τους από τις «αυθαίρετες ρυθμίσεις δανείων». Ο δημοσιευμένος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκδόθηκε κατά ρητή εξουσιοδότηση νόμου, συνιστά επαρκές νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση εκ μέρους των Τραπεζών των κόκκινων δανείων.

Ως χώρα καθυστερήσαμε πολύ. Είναι η στιγμή που όλοι οι εμπλεκόμενοι (Κυβέρνηση, κόμματα, Επιμελητήρια, Τραπεζικό σύστημα) να συμφωνήσουν σε μια ελληνική πρόταση, όπως έκανε η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Ισλανδία, πέρα και έξω από τις μέχρι σήμερα αδιέξοδες προσεγγίσεις. Και είμαστε βέβαιοι ότι μια τέτοια εθνική πρόταση θα αποτελούσε νέα βάση διαπραγμάτευσης και συμφωνίας με τους δανειστές.
Οι λύσεις αυτές, επιπλέον, έχουν μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, άρα δεν

μεταφέρονται στις πλάτες των φορολογουμένων, όπως με μεγάλη ευκολία

προτείνεται από διάφορες πλευρές.